Mój prąd 5.0

Dofinansowanie w programie Mój Prąd 5.0 – nabór wniosków 2023

22 kwietnia 2023 roku wystartowała kolejna edycja rządowego programu Mój Prąd. Jak dotąd można śmiało stwierdzić, że cieszy się on ogromnym zainteresowaniem inwestorów. Nic w tym dziwnego – zyskać można nawet do 58 tysięcy złotych dotacji. W projekcie Mój Prąd 5.0 można otrzymać dofinansowanie do fotowoltaiki, a także pomp ciepła i kolektorów słonecznych. Kto może liczyć na dotacje? Gdzie złożyć wniosek i jakie są wymogi?

Przeczytaj także:

22 kwietnia 2023 wystartował program Mój Prąd 5.0

Dokładnie tego dnia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił piątą edycję programu Mój Prąd. Już teraz wiadomo, że cieszy się ona ogromnym zainteresowaniem. Złożono już około 5 tysięcy wniosków, które nadal mogą składać w sumie trzy grupy wnioskodawców:

 • grantobiorcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy dotychczas nie skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • wnioskodawcy, którzy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy dotychczas nie skorzystali z dotacji do mikroinstalacji PV, pod warunkiem że przejdą na net-billing,
 • wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania, pod warunkiem że:
  – instalacja fotowoltaiczna została już przyłączona i opłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli do 1 lutego 2020 r.,
  – zmieniono system rozliczania wyprodukowanego prądu na net-billing,
  – do dofinansowania zgłoszone zostanie dodatkowe urządzenie z zakresu sprzętów wskazanych w regulaminie programu Mój Prąd.

Dofinansowanie do fotowoltaiki, pomp ciepła i magazynów energii

W pierwszych trzech edycjach programu Mój Prąd obejmowało tylko i wyłącznie instalacje fotowoltaiczne. Czwarta oraz piąta edycja projektu to krok w kierunku zwiększenia autokonsumpcji i magazynowania energii wyprodukowanej z fotowoltaiki. W tej edycji można skorzystać z dotacji na fotowoltaikę, magazyny energii, magazyny ciepła,  systemy zarządzania energią i pompy ciepła oraz kolektory słoneczne. Co istotne, Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa zapowiedziała, że pod koniec 2023 roku ruszy program dotacji na odnawialne źródła energii dla przedsiębiorców, który będzie finansowany ze środków unijnych i krajowych.

Dla kogo dofinansowanie w programie Mój Prąd 5.0?

Piąty nabór wniosków nadal będzie wspierał prosumentów, którzy wytwarzają energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych. Projekt organizowany przez NFOŚiGW skierowany jest do prosumentów, którzy na dzień składania wniosku posiadają przyłączoną mikroinstalację PV od mocy od 2 do 10 kWh i rozliczają się za wyprodukowany prąd w systemie net-billing.

Jaka jest wysokość dotacji z programu Mój Prąd 5.0?

Składając wniosek o dofinansowanie na panele fotowoltaiczne i inne urządzenia w ramach programu Mój Prąd 5.0 można otrzymać bardzo wysoką kwotę dofinansowania. Maksimum to 58 tys. zł. Wysokość dopłat do pomp ciepła jest taka sama, jak w podstawowym programie, czyli Czyste Powietrze 2023, czyli do:

 • pomp ciepła powietrze-powietrze wynosi do 4,4 tys. zł,
 • pomp powietrze-woda bez podwyższonej efektywności – do 12,6 tys. zł,
 • pomp powietrze-woda o podwyższonej efektywności – do 19,4 tys. zł,
 • pomp gruntowych – do 28 tys. zł,
 • kolektorów słonecznych – do 3,5 tys. zł.

Jeśli chodzi o fotowoltaikę to dopłaty wynoszą:

 • na same panele fotowoltaiczne – do 6 tys. zł,
 • na panele i komponenty – do 7 tys. zł,
 • na panele i magazyn energii – do 16 tys. zł,
 • na magazyn ciepła – do 5 tys. zł,
 • system zarządzania energią – do 3 tys. zł.

Co istotne, można otrzymać dofinansowanie do 50% kosztów instalacji. Dopłata jest udzielana na inwestycje już zakończone, a pieniądze wypłacane są w trzech miesięcy od złożenia wniosku.

Czy Mój Prąd 5.0 to ostatnia edycja tego programu?

Start nowej edycji programu Mój Prąd nie tylko ucieszył wielu inwestorów, ale zrodził także wiele pytań, a w nim – jak długo jeszcze będzie on organizowany? Otóż projekt przewidziany jest na lata 2019-2023 albo do wyczerpania środków. Piąta edycja może więc być ostatnią okazją dla potencjalnych beneficjentów na to, aby otrzymać dotacje na pompy ciepła, fotowoltaikę i inne urządzenia. Biorąc jednak pod uwagę wysokie kwoty wsparcia, można się spodziewać, że pieniądze na ten cel wyczerpią się szybciej niż zakładano.

grant-OZE

GRANT OZE dla wspólnot i współdzielni mieszkaniowych

Grant OZE – co to jest i kto może ubiegać się o dotację do odnawialnych źródeł energii?

Grant OZE jest rządowym programem, który ma na celu wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce. Jednym z jego elementów jest możliwość ubiegania się o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Jakie są zasady przyznawania tej dotacji? Kto może skorzystać z dofinansowania?

Przeczytaj także:

Czym jest program Kawka Bis 2023

Najczęściej zadawane pytania dotyczące pomp ciepła?

Wyższe dotacje na OZE dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Wraz z dniem 1 lutego 2023 roku Ministerstwo Rozwoju i Technologii wprowadziło program Grant OZE. Przeznaczony on jest przede wszystkim dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, a także spółek prawa handlowego. Program realizowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a nabór odbywa się w formie ciągłej. Będzie on trwać do 30 czerwca 2026 roku i skorzystać z niego mogą również zarządcy nieruchomości i jednostki samorządu terytorialnego. Do tej pory z dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii i systemów HEMS/EMS mogli korzystać właściciele domów jednorodzinnych w ramach programu Mój Prąd. Od 15 grudnia 2022 r. NFOŚiGW podwyższył kwoty dotacji z 4 tys. zł na 6 tys. zł za samą fotowoltaikę a za montaż instalacji PV wraz z dodatkowymi elementami można wnioskować o nawet 26 tys. zł.

Dofinansowanie w formie refinansowania może wynieść do 50 procent kosztów przedsięwzięcia netto. Grant OZE będzie udzielany jako pomoc de mininis, jeśli inwestor prowadzi działalność gospodarczą. Ponadto, jeśli w budynku znajdują się powierzchnie użytkowe, które służą celom innym niż mieszkalne lub wykonywaniu zadań publicznych przez organy administracji publicznej, wysokość grantu OZE będzie iloczynem grantu i wskaźnika udziału powierzchni użytkowej. Budżet na dopłaty z grantu OZE ma pochodzić docelowo ze środków unijnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i wynosi ponad 448 mln zł. Początkowo granty będą prefinansowane ze środków Polskiego Funduszu Rozwoju.

Jak złożyć wniosek i kiedy będzie wypłata środków z Grant OZE?

Wniosek o Grant OZE można składać do 30 czerwca 2026 roku w BGK. Do wniosku należy dołączyć dokumentację projektową instalacji i dokumenty potwierdzające umocowanie osób podpisujących wniosek do reprezentowania przez inwestora oraz wzór podpisu złożonego na wniosku. Wszystkie wzory wniosków dostępne są na stronie BGK. Bank Gospodarstwa Krajowego wypłaci granty po poniesieniu przez inwestora wydatków, zgodnie z zakresem rzeczowym znajdującym się w dokumentach oraz po przekazaniu oświadczenia o posiadaniu gwarancji udzielonej przez wykonawcę na zrealizowane roboty budowlane i instalacyjne, które obejmą przynajmniej pięcioletnie bezawaryjny okres eksploatacji urządzeń.

Jakie są zasady przyznawania dotacji na OZE w budynkach wielorodzinnych?

Grant OZE nie może być przeznaczony na realizację prac, na które uzyskano inne wsparcie finansowe ze środków publicznych. Oznacza to, że otrzymując wcześniej dotację z programu Mój Prąd, nie będzie możliwe otrzymanie dofinansowania z grantu OZE. Ponadto ten program jest:

 • przeznaczony na refinansowanie kosztów inwestycji,
 • wyliczany w odniesieniu do kosztów netto przedsięwzięcia OZE,
 • udzielany jako pomoc publiczna, jeśli inwestor prowadzi w tym budynku działalność gospodarczą.

Dofinansowanie można przeznaczyć na zakup, montaż lub budowę nowej instalacji odnawialnego źródła energii, oraz modernizację instalacji odnawialnego źródła energii, w wyniku której zainstalowana moc instalacji wzrośnie co najmniej o 25%. Dodatkowo można wymienić jeszcze trzy inne warunki, które należy spełnić:

 • instalacja OZE będzie wytwarzać energię na potrzeby budynku będącego przedmiotem przedsięwzięcia,
 • inwestycja nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych oraz spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju.
kawka

Dofinansowanie KAWKA BIS POZNAŃ 2023

Program Kawka Bis 2023 - najważniejsze informacje

Wzrost kosztów ogrzewania oraz troska o zachowanie środowiska naturalnego w jak najlepszym stanie sprzyja inwestycji w pompy ciepła. Problemem dla wielu inwestorów może być jednak koszt instalacji takiego urządzenia. Z pomocą przychodzą jednak liczne dofinansowania. Dużą popularnością cieszy się program zorganizowany przez władze miasta Poznania – Kawka Bis 2023. Jako jeden z programów dotacji pomaga mieszkańcom stolicy Wielkopolski w inwestycji w energooszczędne źródło ciepła. Jakie konkretnie działania wspiera program? W jakich terminach można składać wnioski?

Przeczytaj także:

Program Kawka Bis 2023 – jakie są terminy naboru wniosków?

Kawka Bis 2023 to lokalny program organizowany przez Urząd Miasta Poznania, który wspiera inwestycje w odnawialne źródła energii do zasilania energią elektryczną i ogrzewania domów. Organizowany jest on od 2018 roku i cieszy się ogromną popularnością. W tym roku nabór wniosków rozpoczął się 2 stycznia 2023, a skończy 31 lipca 2023 roku. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym, ale warunkiem koniecznym jest złożenie kompletnego wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Ostateczny termin wykonania inwestycji i rozliczenia dotacji jest 31 października 2023 roku. Rozliczenia złożone po tym czasie nie będą już przyjmowane.

W kolejnej edycji programu Kawka Bis 2023 przewiduje się zmianę tradycyjnych systemów grzewczych, jak kopciuch, na:

 • ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie gazem lub elektryczne,
 • pompę ciepła łącznie z instalacją fotowoltaiczną lub ogrzewanie elektryczne łącznie z instalacją fotowoltaiczną,
 • pompę ciepła typu powietrze-woda lub gruntową.

Warto także zaznaczyć, ze zgodnie z uchwałą, istnieje możliwość otrzymania dotacji na trwałą likwidację podwójnych systemów grzewczych. Warunkiem jest posiadanie ogrzewania gazowego albo elektrycznego niesprawnego, które współpracuje ze źródłem ciepła na paliwo stałe.

Jaka jest kwota dofinansowania z miejskiego programu Kawka Bis 2023?

W programie Kawka Bis 2023 można uzyskać bardzo wysoką kwotę dofinansowania. Niektóre dotacje wzrosły nawet dwukrotnie. Łączna wysokość dofinansowania może wynosić do 100 procent kosztów kwalifikowanych. W przypadku wymiany kopciucha na ogrzewanie gazowe można otrzymać wsparcie w wysokości 15 tysięcy złotych. Dużym zainteresowaniem będą cieszyć się pompy ciepła, ponieważ wartość dotacji wzrosła dwukrotnie i wynosi 30 tysięcy złotych. Kwota ta może wzrosnąć do 40 tysięcy złotych, jeśli dodatkowo zainstaluje się fotowoltaikę. Na wysoką kwotę dotacji mogą również liczyć inwestorzy na wymianę pieca na ogrzewanie elektryczne z fotowoltaiką – nawet do 25 tysięcy złotych.

Kto może złożyć wniosek na dotację z programu Kawka Bis 2023 organizowanego w Poznaniu?

Korzystanie z najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz energooszczędności składania do wyboru odpowiedniego programu dotacji. W ramach wsparcia ekologicznych źródeł ciepła można przystąpić do wielu różnych programów. Warto także skorzystać z opcji, które dedykowane są mieszkańcom danych regionów. Beneficjentami nowej edycji programu Kawka Bis 2023 mogą zostać:

 • właściciele domów i mieszkań w Poznaniu,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • spółdzielnie,
 • przedsiębiorcy,
 • najemcy mieszkania komunalnego od osób prywatnych i firm.

Każdy z wymienionych podmiotów może otrzymać dotację na zakup i montaż pompy ciepła oraz likwidację kopciuchów zasilanych węglem lub drewnem.

Nabór do programu Kawka Bis 2023 – jakie warunki należy spełnić?

Poznańscy inwestorzy muszą liczyć się z tym, że wykorzystanie ciepła z powietrza atmosferycznego wymaga spełnienia określonych kryteriów. Aby móc cieszyć się nowym urządzeniem i niższymi rachunkami, należy posiadać w pełni sprawne źródło węgla lub drewna, które jest obecnie eksploatowane. Poza tym nieruchomość musi mieć uregulowany stan prawny.

Wniosek o udzielenie dotacji z Kawka Bis 2023

Właścicielom kopciuchów nie pozostało już wiele czasu do podjęcia decyzji o zmianie sposobu ogrzewania. Otóż od 1 stycznia 2024 roku przewidziane są kary pieniężne w wysokości do 5 tysięcy złotych z powodu korzystania z systemów grzewczych przyczyniających się do degradacji środowiska naturalnego. Właśnie z tego względu zachęca się mieszkańców Poznania do sprawnej wymiany źródła ciepła i skorzystania z programu Kawka Bis 2023. W tym celu należy we właściwym terminie złożyć wniosek z kompletem dokumentów. Wniosek musi zawierać wszystkie informacje zgodne ze stanem faktycznym. Wymaga się, aby z jego treści wynikały możliwości określenia parametrów zużywanego paliwa. Dokument można złożyć za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), w poznańskiej siedzibie Wydziału Klimatu i Środowiska lub w formie listu. Oficjalne złożenie wniosku następuje wraz z datą jego wpłynięcia do Urzędu Miasta Poznania.

moc-pompy

Jaka pompa ciepła do domu 150 m2 a jaka powyżej 250 m2 ?

Pompy ciepła stają się coraz popularniejszym rozwiązaniem wybieranym do domów jednorodzinnych jako główne źródło ciepła. Nic w tym dziwnego, ponieważ jest urządzenie zapewniające ekologiczne i energooszczędne ogrzewanie domu. Mimo iż inwestycja związana z ich montażem jest kosztowna, to zwraca się ona dosyć szybko i generuje oszczędności przez kolejne 25 lat. Zakup pompy ciepła do ogrzewania  to świetne rozwiązanie w czasach stale rosnących cen paliw. Wykorzystuje ona odnawialne źródła energii, za które nie trzeba przecież płacić. Istotną kwestią pozostaje jednak dobór mocy pompy ciepła? Musi ona pokrywać zapotrzebowanie na moc grzewczą gospodarstwa domowego. Jak dobrać moc pompy ciepła do domów o różnych powierzchniach?

Przeczytaj także:

Jak wyliczyć zapotrzebowanie na moc grzewczą gospodarstwa domowego?

Najważniejszym czynnikiem, jaki należy wziąć pod uwagę podczas doboru pompy ciepła do domu jest jego zapotrzebowanie na moc grzewczą. Ogromną rolę odgrywa w tym przypadku jakość zastosowane izolacji w budynku. Można także posiłkować się informacjami o zużyciu paliwa w istniejącej instalacji grzewczej. W bilansie cieplnym budynku uwzględnia się także niezbędną moc na przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Szacunkowo do obliczeń przyjmuje się, że moc potrzebna przygotowanie ciepłej wody dla 4-osobowej rodziny wynosi 250 W na osobę. W sumie więc wychodzi dodatkowo około 1 kW mocy.

Wracając do kwestii termoizolacji nieruchomości, to im lepiej ocieplony jest dom, tym niższa moc grzewcza będzie potrzebna, aby zagwarantować ciepło. Aby wyliczyć zapotrzebowanie, niezbędne jest poznanie współczynnika przenikania ciepła. Z reguły przyjmuje się, że zapotrzebowanie dla konkretnych budynków jest na poziomie:

 • budynek pasywny – 10-15 W/m2,
 • budynek energooszczędny – 50-70 W/m2,
 • budynek z dobrą izolacją cieplną – 60-80 W/m2
 • starszy budynek ze słabą izolacją cieplną – 100-120 W/m2
 • budynek nieocieplony – 150-200 W/m2

Zapotrzebowanie można wyliczyć również na podstawie informacji o ilości zużywanego opału. W tym przypadku istotne są takie informacje jak wartość opałowa paliwa oraz sprawność urządzenia. Jak więc wyliczyć zapotrzebowanie na moc cieplną dla powierzchni domu wynoszącej 100, 120, 150, 200, 250 i 300 m2?

Jak dobrać moc pompy ciepła do domu o powierzchni 100 m2?

Najważniejszym parametrem, jaki należy wziąć pod uwagę przy doborze pompy ciepła, która ma stanowić jedyne źródło ciepła, jest powierzchnia budynku. Urządzenie o innej mocy będzie potrzebne do domu o powierzchni 150 m2, a inne do 100-metrowego domu. Dlatego też jednym z pierwszych pytań, które słyszą specjaliści dotyczy właśnie kosztów montażu pompy ciepła na dany metraż. Trudno jednak odpowiedzieć na nie bez szczegółowego audytu, który określi specyfikę nieruchomości i jej potrzeby.

Pompy ciepła są urządzeniami, które działają wydajnie i oferują pełen komfort cieplny jedynie wtedy, gdy są prawidłowo dobrane do warunków, w jakich ma funkcjonować. Warto więc wiedzieć, na jakie czynniki należy zwrócić uwagę:

 • średnioroczne temperatury panujące w danej lokalizacji,
 • powierzchnia budynku do ogrzania,
 • zapotrzebowanie budynku na ciepło,
 • roczne zużycie wody przez domowników oraz ich liczba,
 • rodzaj odbiornika ciepła.

Przyjmując dla przykładu, że budynek o powierzchni 100 m2 jest energooszczędny, a jego zapotrzebowanie na moc wynosi 50 W/m2, nietrudno wyliczyć, że pompa ciepła będzie musiała mieć moc 5000 W, a więc 5 kW.

Jaka pompa ciepła do domu 120, 150, 200 i 250 m2?

Jak więc dobrać pompę ciepła do innych domów energooszczędnych? W przypadku większych metraży będzie to odpowiednio:

 • 6 kW dla domu o powierzchni 120 m2 (120 m2 x 50 W/m2 = 6000 W)
 • 7,5 kW dla domu o powierzchni 150 m2 (150 m2 x 50 W/m2 = 7500 W)
 • 10 kW dla domu o powierzchni 200 m2 (200 m2 x 50 W/m2 = 10000 W)
 • 12,5 kW dla domu o powierzchni 250 m2 (250 m2 x 50 W/m2 = 12500 W)

Oczywiście są to wartości szacunkowe. Określenie tego, jaka potrzebna jest moc grzewcza do ogrzewania domu pompą ciepła, nie jest prostym zadaniem i powinno ono być poprzedzone audytem energetycznym. Ponadto do podanych wyżej wartości, jeśli pompa ciepła ma nie tylko ogrzewać nieruchomość, ale także podgrzewać wodę, należy dodać po około 1 kW, w przypadku czteroosobowej rodziny.

Dobór mocy pompy ciepła do ogrzewania domu o powierzchni 300 m2?

Właściciele domów, które mają duży metraż mają wątpliwości co do tego, czy pompa ciepła będzie w stanie zapewnić im komfort cieplny. W obecnych czasach rozwój technologii sprawił, że urządzenia dostępne na rynku są w stanie z powodzeniem ogrzewać nawet większe nieruchomości. Co istotne, pompy ciepła wykorzystuje się także w obiektach przemysłowych czy też galerie handlowe.

Aby urządzenie spełniało swoją funkcję, wystarczy dobrać jego moc zgodnie z zapotrzebowaniem Dodatkowo należy uwzględnić rodzaj odbiorników ciepła, strefę klimatyczną i ilość zużywanej wody. Dzięki temu będzie można sobie zapewnić komfort cieplny i ekonomiczny. Jaka pompa ciepła będzie najlepsza dla domu 300 m2? Posługując się przyjętym już powyżej przykładem domu energooszczędnego będzie to 15000 W, czyli 15 kW (300m2 x 50 W/m2 = 15000 W).

W przypadku dużych domów warto jednak przeprowadzić szczegółowy audyt energetyczny danego budynku. Ponadto należy jeszcze uwzględnić rodzaj pompy ciepła (gruntowa pompa ciepła lub powietrzna pompa ciepła) i wiele innych czynników. Ogrzewanie domu takimi urządzeniami jest coraz częściej stosowanym rozwiązaniem w domach jednorodzinnych. Za ich wyborem przemawia przede wszystkim fakt, że koszt pompy i jej eksploatacja nie są wysokie, a poza tym zwracają się one bardzo szybko.

czyste-powietrze

Program Czyste Powietrze 2023 – ile można otrzymać dotacji ?

W tym roku nastąpiły duże zmiany w rządowym programie Czyste Powietrze. Dofinansowanie na termomodernizację domu lub wymianę starego kopciucha może wynieść aż 135 tysięcy złotych. Wnioski o dofinansowanie można składać od 3 stycznia 2023 roku. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dofinansowanie w formie dotacji do wymiany źródła ciepła? Jak próg dochodowy wpływa na poziom dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej?

Przeczytaj także:

Program Czyste Powietrze 2023 – kto może wziąć udział?

Kolejna edycja programu Czyste Powietrze wystartowała 3 stycznia 2023 roku. Beneficjentem mogą być właściciele domów jednorodzinnych, ale nie dotyczy to budynków dopiero budowanych. O dofinansowanie w ramach programu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mogą starać się:

 • właściciele domów jednorodzinnych,
 • współwłaściciele domów jednorodzinnych,
 • właściciele lub współwłaściciele wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Osoby z powyżej listy muszą spełnić również określone kryteria dochodowe. Kryteria są różne dla każdego poziomu dofinansowania. Im niższe dochody, tym wyższą kwotę dotacji można otrzymać. Osoby, które są w trakcie budowy domu mogą skorzystać z innych programów – Moje Ciepło. Z kolei właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych mają zaoferowany program Ciepłe Mieszkanie.

Zmiany w programie Czyste Powietrze 2023 – próg dochodowy a wysokość dotacji

W zależności od wysokości dochodów, w ramach programu Czyste Powietrze 2023, można starać się o różne poziomy dotacji. Warto dodać, że na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dostępny jest kalkulator dotacji, który pozwala szybciej ustalić, o jaką kwotę w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem można się starać. Najnowsza wersja programu priorytetowego Czyste Powietrze określa trzy poziomy dofinansowania – podstawowy, podwyższony i najwyższy.

Podstawowy poziom dofinansowania pozwala uzyskać do 66 tysięcy złotych. Z tego poziomu mogą skorzystać osoby, których roczny dochód nie przekracza 135 tysięcy złotych. Wsparcie dostępne jest w trzech opcjach:

 • 13 – 33 tys. zł. – w przypadku, gdy beneficjent nie wymienia źródła ciepła, tylko przeprowadza inne prace, jak np. montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, audyt energetyczny lub ocieplenie domu. Najwyższa kwota dotacji możliwa jest w przypadku kompleksowej termomodernizacji, a bez niej można liczyć na wsparcie w kwocie 13 tys. zł.
 • 25 – 56 tys. zł. – w przypadku wymiany przestarzałego źródła ciepła na inne urządzenie niż pompa ciepła, np. kocioł gazowy. W tym przypadku na maksymalną dotację mogą liczyć osoby, które wykonają kompleksową termomodernizację wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną, a bez paneli kwota dofinansowania może wynieść 50 tys. zł.
 • 35 – 66 tys. zł. – kiedy beneficjent wymieni stare źródło ciepła na paliwo stałe na pompę ciepła. Na maksymalną kwotę mogą liczyć inwestorzy, którzy zdecydują się na kompleksową termomodernizację z instalacją fotowoltaiczną. Bez fotowoltaiki dotacja wyniesie 60 tys. zł.

Ponadto niezależnie od progu dochodowego można uzyskać dodatkowo 1200 zł na audyt energetyczny.

Podwyższony poziom dofinansowania pozwala uzyskać nawet 99 tys. zł. Skorzystać z niego mogą osoby, których dochód miesięczny na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 1894 zł (w gospodarstwie wieloosobowym) lub 2651 zł (w gospodarstwie jednoosobowym). Podobnie, jak w powyższym przypadku, tak i tutaj można skorzystać z jednej z trzech opcji dofinansowania:

 • 25 – 48 tys. zł – jeśli nie dochodzi do wymiany pieca, a przeprowadza się jedynie inne prace, jak docieplenie budynku czy montaż wentylacji z odzyskiem ciepła. Aby uzyskać najwyższą kwotę, niezbędna jest kompleksowa termomodernizacja.
 • 32 – 81 tys. zł – kiedy wymieniane jest stare źródło ciepła na coś innego niż pompa ciepła. Maksymalna kwota dotyczy kompleksowej termomodernizacji wraz z panelami słonecznymi, natomiast bez nich to kwota 72 tys. zł.
 • 50 – 99 tys. zł – dofinansowanie do wymiany przestarzałego wysokoemisyjnego źródła ciepła na bardziej ekologiczne. Maksymalna kwota dotyczy osób, które w ramach dopłaty dokonają kompleksowej termomodernizacji i zamontują mikroinstalację fotowoltaiczną. Bez paneli kwota wynosi 90 tys. zł.

Niezależnie od wysokości dochodów na tym poziomie także można otrzymać 1200 zł na audyt energetyczny.

Najwyższy poziom dofinansowania to szansa nawet na 135 tys. zł dotacji. Przewidziany jest dla osób, które osiągają przeciętny dochód miesięczny na poziomie maksymalnym 1090 zł w przypadku gospodarstwa wieloosobowego oraz 1526 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego. O ten poziom dofinansowania mogą się ubiegać także osoby posiadające ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, okresowego lub rodzinnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego. Niezbędne jednak jest potwierdzenie zaświadczeniem od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Zasiłek musi przysługiwać w każdym z 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia i co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach program “Czyste Powietrze 2023″. Wsparcie finansowe ma formie dotacji. Tutaj również dostępne są trzy opcje:

 • 40 – 70 tys. zł. – dofinansowanie można uzyskać w przypadku, gdy nie zostanie wymieniony kopciuch, ale zostaną wykonane inne prace – 70 tys. zł. mogą uzyskać inwestorzy, którzy przeprowadzą kompleksową termomodernizację budynku.
 • 50 – 115 tys. zł. – gdy zostanie wymienione stare źródło ciepła na inne niż pompa ciepła. Dofinansowanie do kompleksowej termomodernizacji budynku z montażem paneli PV wynosi 115 tys. zł, bez paneli 100 tys. zł maksymalnie.
 • 70 – 135 tys. zł. – dofinansowanie na wymianę kotła na bardziej ekologiczne rozwiązanie (można wykonać dodatkowe prace, jak np. wymiana systemu centralnego ogrzewania). Najwyższa kwota przysługuje osobom, które do kompleksowej termomodernizacji budynku dołączą jeszcze montaż instalacji PV. Jeśli beneficjent nie zainstaluje fotowoltaiki, może uzyskać maksymalnie do 120 tys. zł.

Przy każdej z powyższych opcji można też otrzymać dodatkowo 1200 zł na audyt energetyczny.

W przypadku podstawowego i podwyższonego poziomu można złożyć wniosek o kredyt Czyste Powietrze. W przypadku najwyższego poziomu dofinansowania nie przewidziano takiej możliwości.

Dofinansowanie na termomodernizację z prefinansowaniem

W programie Czyste Powietrze 2023 z reguły należy na własny koszt wykonać wszystkie prace termomodernizacyjne, a dopiero później otrzymuje się zwrot poniesionych środków finansowych. W nowej wersji programu można postarać się jednak o uzyskanie dotacji z prefinansowaniem. Dzięki temu część środków pieniężnych można otrzymać jeszcze przed rozpoczęciem prac. Osoba, która otrzyma dofinansowanie, ma 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dotację na realizację przedsięwzięcia. Prefinansowanie obejmuje wypłatę:

 • zaliczki, która może objąć maksymalnie połowę wysokości przyznanej dotacji przypadającej na określony zakres przedsięwzięcia zawarty w umowie inwestora z wykonawcą, przy czym suma wszystkich wypłaconych zaliczek nie może przekroczyć połowy maksymalnej kwoty dotacji, wynikającej z wniosku o dofinansowanie,
 • pozostałej części dofinansowania, które przypada na dany zakres przedsięwzięcia, zawarty w umowie beneficjenta z wykonawcą, po zrealizowaniu tej umowy i złożeniu przez beneficjenta wniosku.

Wniosek o dofinansowanie w programie Czyste Powietrze 2023 – zasady

Wnioski o dotację z programu Czyste Powietrze przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, właściwy dla lokalizacji nieruchomości. Jeśli wnioskodawca dysponuje podpisem elektronicznym, może złożyć wniosek przez Internet. Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem można składać wyłącznie poprzez: serwis gov.pl albo Generator Wniosków o Dofinansowanie.

Jeśli wnioskodawca nie ma podpisu elektronicznego (profilu zaufanego albo podpisu kwalifikowanego) wniosek musi złożyć elektronicznie i papierowo. Wnioski w formie papierowej można składać w urzędzie gminy lub w WFOŚiGW. Wnioski przyjmują także banki, które współpracują z programem. Co ważne, osoba, która chce skorzystać z dofinansowania musi wziąć pod uwagę terminy. Środki finansowe mogą zostać przyznane tylko na prace termomodernizacyjne, które:

 • nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie,
 • już zostały zakończone, pod warunkiem że zostały one rozpoczęte nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku,
 • są dopiero w planach, ale wtedy muszą być one zrealizowane w ciągu 30 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Terminy te mogą być nieco inne w przypadku wniosku o dofinansowanie w banku z kredytu Czyste Powietrze. Szczegółowe informacje inwestorzy mogą otrzymać w konkretnej instytucji bankowej.

moj-prad

Mój prąd 4.0 – czwarta edycja programu dofinansowania

Mój Prąd 4.0 – dotacja do fotowoltaiki i magazynów energii

Program Mój Prąd 4.0 to rozwiązanie mające na celu zachęcić właścicieli domów jednorodzinnych do inwestowania w instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii. 15 grudnia 2022 roku ruszył nabór wniosków do IV edycji programu. Przewidziano w niej dwukrotnie wyższe dofinansowanie na fotowoltaikę i do magazynów energii. Indywidualny prosument będzie mógł otrzymać od 6 do 7 tysięcy złotych dotacji do instalacji PV. Zwiększeniu ulegnie również wysokość dofinansowania do magazynów – w tym przypadku będzie to 16 tysięcy złotych, a nie 7,5 tysiąca złotych, jak to miało miejsce wcześniej.

Program Mój Prąd 4.0

Celem powstania programu Mój Prąd była zachęta do inwestowania w mikroinstalacje
fotowoltaiczne, dzięki którym gospodarstwa domowe mogą produkować własną energię
elektryczną. W 2022 roku nastąpiła zmiana i dopisano do programu możliwość pozyskania
dofinansowania na zakup magazynu energii elektrycznej i magazynu ciepła. Na dotację z
programu Mój Prąd można także liczyć w przypadku inwestycji w system zarządzania
energią, który ma optymalizować jej zużycie.
Pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznych ruszyły 30
sierpnia 2019 roku i trwały do 20 grudnia 2019 roku. Druga edycja wystartowała niespełna
miesiąc później – 13 stycznia 2020 roku, a do 30 marca były przyjmowane wyłącznie w
formie elektronicznej. Wstępnie nabór planowany był do 18 grudnia 2020 roku, ale został
zakończony 12 dni wcześniej, ponieważ skończyły się środki finansowe jakimi dysponował
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program Mój Prąd 2021
rozpoczął się 1 lipca, a zakończył się w październiku 2021. W tym przypadku powodem
także było wyczerpanie się puli pieniędzy na ten cel.
W ubiegłym roku przyjmowanie wniosków zaczęło się 15 kwietnia, po wprowadzeniu
nowego systemu rozliczeń – net-billing, który zastąpił system opustów. Wnioski w ramach
kolejnej edycji programu było można składać do 15 grudnia 2022 roku. Nabór wniosków w
ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd Część 1 Program Mój Prąd na lata 2021-2023
(MP4) trwający od dnia 15 kwietnia 2022 został przedłużony do 31 marca 2023. Oznacza to,
że jeszcze przez niespełna miesiąc można składać wnioski na dotację do fotowoltaiki i
akumulatorów do magazynowania energii.

Wyższa dotacja w programie Mój Prąd 4.0 od NFOŚiGW
w 2023

Celem wprowadzenia zmian było przede wszystkim zwiększenie autokonsumpcji energii
elektrycznej przez gospodarstwa domowe. Nie da się ukryć, że obecna sytuacja polityczna
na świecie, a w głównej mierze wojna za wschodnią granicą Polski, sprawia, że rozwój OZE
jest dobrą receptą na rosnące ceny prądu. Co istotne, wynikające ze zmiany wyższe
dofinansowanie, będzie obejmować tylko beneficjentów czwartej edycji Mój Prąd.
Beneficjenci w jeszcze trwającej edycji programu Mój Prąd 4.0 będą modli ubiegać się o
wyższe dopłaty do OZE. Zmiana dotyczy dotacji:

 •  do instalacji fotowoltaicznej – od 6 do 7 tysięcy z złotych,
 • na zakup i montaż magazynu energii elektrycznej – do 16 tysięcy złotych.

W nowej edycji programu Mój Prąd położono bardzo duży nacisk na zwiększenie
autokonsumpcji wyprodukowanej energii elektrycznej poprzez instalację magazynów energii.
Indywidualne magazyny mogą odciążyć sieć elektroenergetyczną, która nigdy nie była
przygotowana na przyjmowanie tak dużej ilości prądu z mikroinstalacji. Magazyny stabilizują
sieć, co sprawia, że zminimalizowane zostaje ryzyko jej awarii.
Co istotne, w przypadku buforów ciepła i systemów zarządzania prądem pozostaje bez
zmian zarówno dla prosumentów rozliczających się w systemie net-billing, jak i tych, którzy
zdecydowali się przejść z net-meteringu na nowy system, bez względu na to, czy wcześniej
skorzystali z dofinansowania. Warto przypomnieć, że wymienione progi dotacji w programie
są kwotami maksymalnymi. W rzeczywistości jednak wypłaty mogą być niższe, ponieważ
dotacja nie może przekraczać 50 procent kosztów kwalifikowanych.

Komu dedykowany jest program Mój Prąd 4.0 ?

Program Mój Prąd 4.0 kierowany jest do prosumentów, którzy będą rozliczać się z
wyprodukowanej energii w systemie net-billing. Skorzystać mogą także inwestorzy, którzy
rozliczają się jeszcze na zasadzie systemu opustów, czyli net-metering. W ich przypadku
istotne jest to, że dotyczy to tylko tych prosumentów, którzy nie skorzystali z dofinansowania
do mikroinstalacji fotowoltaicznej pod warunkiem przejścia na net-billing.
Warto także dodać, że wnioskodawcy składający już wcześniej wnioski w ramach programu
Mój Prąd na zakup i montaż instalacji PV będą mogli złożyć wnioski uzupełniające na
dotacje do dodatkowych elementów zwiększających autokonsumpcję energii elektrycznej,
bez konieczności wycofywania wcześniej złożonego dokumentu.
W przypadku, gdy dopłaty zostały już wypłacone, koszty kwalifikowane zostaną ponownie
przeliczone względem nowego poziomu dofinansowania. Jeśli wyjdzie, że będzie im
przysługiwać zwiększony poziom dofinansowania, zostanie im wypłacona różnica pomiędzy
otrzymaną dotacją a dotacją jaką otrzymałby wnioskodawca po zmianie poziomu
dofinansowania.

Zwiększone dofinansowanie do fotowoltaiki i magazynu
energii – jak złożyć wniosek ?

Złożenie wniosku w ramach czwartej edycji programu Mój Prąd nie jest skomplikowanym
procesem. Należy posiadać profil zaufany e-dowód. Wniosek Mój Prąd 4.0 można złożyć na
stronie www.pz.gov.pl. Przed jego wysłaniem niezbędne jest przygotowanie:

 • kopii faktury za dostawę oraz montaż instalacji fotowoltaicznej, która powinna być
  opatrzona adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”,
 • dowodu zapłaty za fakturę lub też oświadczenie o dokonanej wpłacie,
 • oświadczenia o samodzielnym montażu instalacji, ale tylko w przypadku, gdy
  mikroinstalacja była zamontowana samodzielnie przez osobą posiadającą niezbędne
  do tego celu kwalifikacje,
 • zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej, które będzie potwierdzać montaż
  licznika razem z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano.

Jeśli będą brakować jakiekolwiek dokumenty lub pojawią się w nich błędy, na e-mail
wnioskodawcy zostanie wysłana stosowna informacja. Co istotne, papierowe wnioski
składane do NFOŚiGW są automatycznie odrzucane.

pytabnia

Pompy ciepła – Najczęściej zadawane pytania przed zakupem pompy ciepła

Wszystko, co powinieneś wiedzieć przed
zakupem pompy ciepła, czyli najczęściej
zadawane pytania

Polacy coraz chętniej decydują się na zakup i montaż pompy ciepła. Są one doskonałą
alternatywą dla tradycyjnych, nieekonomicznych kotłów i pieców starego typu. Pompy ciepła
są przede wszystkim ekologiczne, energooszczędne, bezpieczne, uniwersalne i wygodne w
użytkowaniu, a to tylko niektóre ich zalety. Wybór odpowiedniego urządzenia jednak nie jest
taki prosty, jakby mogło się wydawać. Na rynku dostępna jest szeroka oferta pomp ciepła,
które mogą stanowić zarówno podstawowe źródło ciepła, jak i dodatkowe ogrzewanie w już
istniejącym systemie grzewczym. Jak więc wybrać najlepszą pompę ciepła? Na co zwrócić
uwagę?

Jaki rodzaj pompy ciepła wybrać ?

Na co zwrócić uwagę przed zakupem pompy ciepła? Przede wszystkim bardzo istotne jest
to, że na rynku można znaleźć kilka typów urządzeń, które różnią się między sobą przede
wszystkim dolnym źródłem ciepła. Wymienić można pompy gruntowe, wodne i powietrzne
pompy ciepła. Nie każde jednak nadają się do montażu w każdym domu. Jeśli posiada się
małą działkę lub po prostu nie chce się wykonywać skomplikowanych oraz kosztownych
prac ziemnych, to z pewnością nie warto decydować się na wybór pompy gruntowej.
Montaż wodnej pompy ciepła także jest wymagającym przedsięwzięciem, ponieważ może
być zrealizowane tylko na gruntach, gdzie znajdują się podziemne lub powierzchniowe
zbiorniki wodne. Jakość wody także ma znaczenie, ponieważ znajdujące się w niej
zanieczyszczenia mogą przyczyniać się do nawarstwiania się kamienia lub lodu, a także do
spowolnienia przepływu wody.
Najpopularniejszym wyborem są powietrzne pompy ciepła. Pobierają one ciepło z powietrza
zewnętrznego, dzięki czemu można je montować na zewnątrz budynków, w nowo
budowanych i termomodernizowanych nieruchomościach. Świetnie współpracują z
ogrzewaniem podłogowym, w domach w zabudowie jednorodzinnej, bliźniaczej i
szeregowej.

Pompa ciepła typu split czy monoblok ?

Kolejnym ważnym pytaniem, jakie każdy inwestor musi sobie zadać, to jaki rodzaj budowy
wybrać? Na rynku dostępne są pompy ciepła typu monoblok i split. Jak sama nazwa
wskazuje modele monoblok składają się z jednej fabrycznie montowanej jednostki, co

powoduje, że ich układ chłodniczy jest hermetyczny. Z kolei pompy typu split rozdzielone są
na dwa urządzenia połączone ze sobą przewodami z czynnikiem chłodniczym. W jednostce
zewnętrznej znajduje się parownik, zawór rozprężny i sprężarka, a w wewnętrznej skraplacz,
czyli wymiennik ciepła.

Jaki czynnik chłodniczy do pompy ciepła ?

Wśród niezbędnych pytań, jakie należy sobie zadać, to jaki czynnik chłodniczy wybrać?
Rodzaj pompy to nie wszystko. Wybór czynnika chłodniczego ma wpływ między innymi
wpływ na wydajność pompy ciepła i efektywność jej działania. Wybrać można:

 • wodorofluorowęglowodory – R410A, R134a, R407C, R32 i R1234ze,
 • czynnik naturalny – R299 R744.

Dla pomp niskotemperaturowych najlepszym wyborem będzie czynnik R32, który ma niski
stopień palności, a jego samozapłon następuje powyżej temperatury 600 stopni Celsjusza.
W ostatnich latach coraz popularniejsze stają się naturalne czynniki chłodnicze, które
doskonale sprawdzają się w wysokotemperaturowych pompach ciepła. Tego typu
urządzenia można podłączyć do już istniejącej instalacji grzewczej, np. tradycyjnych
grzejników.

Jaka moc pompy ciepła będzie wystarczająca ?

Z pewnością większa moc grzewcza pompy ciepła nie zawsze znaczy, że jest lepsza.
Wielkość urządzenia powinna zostać dostosowana do zapotrzebowania gospodarstwa
domowego na moc grzewczą. Tylko wtedy może ono działać efektywnie i zapewnić szybki
zwrot inwestycji. Podczas dopasowywania pompy należy uwzględnić:

 • powierzchnię domu,
 • średnioroczne zużycie wody przez domowników,
 • rodzaj i jakośc ocieplenia domu,
 • ewentualnie zużycie paliwa, jakim wcześniej ogrzewano dom,
 • typ odbiornika ciepła,
 • średnioroczne temperatury panujące w okolicy domu.

Niedowymiarowanie pompy ciepła powoduje, że nie da się zapewnić odpowiedniego
komfortu cieplnego domownikom i w efekcie będzie trzeba używać dodatkowego źródła
ciepła. Z kolei przewymiarowane urządzenie może skutkować zmniejszoną żywotnością
pompy ciepła ze względu na częste jej wyłączanie i włączanie. Sama jednostka będzie także
droższa, co przełoży się na dłuższy okres zwrotu inwestycji. Jeśli nie jest się pewnym, jaka
moc będzie odpowiednia, można skonsultować się z instalatorem, który dobierze optymalne
rozwiązanie.

Jakie dofinansowanie można uzyskać na źródło ciepła
jakim jest pompa ?

W Polsce dostępnych jest kilka programów, które pozwalają uzyskać dofinansowanie na
zakup dowolnego modelu pompy ciepła. Wśród nich wymienić można:

 • Moje Ciepło – dedykowany osobom, które dopiero budują dom i chcą go wyposażyć
  w ekologiczną pompę ciepła, a dofinansowanie przysługuje na pokrycie do 40%
  kosztów kwalifikowanych – 21 tysięcy złotych na gruntową pompę i 7 tysięcy złotych
  na powietrzną,
 • Czyste Powietrze – dedykowany właścicielom i współwłaścicielom istniejących
  budynków jednorodzinnych, którzy mogą uzyskać dotacje na zakup i montaż
  gruntowych, powietrznych oraz wodnych pomp ciepła, dochodzące nawet do 135
  tysięcy złotych w najwyższym progu wsparcia oraz do 19 400 złotych w przypadku
  zakupu pompy o podwyższonej klasie energetycznej w podstawowym progu
  finansowania,
 • Ulga Termomodernizacyjna – wydatki związane z zakupem i montażem pomp, jeśli
  nie skorzystało się z żadnego powyższego programu, można odliczyć od podatku, a
  maksymalna kwota odliczenia może wynieść 53 tysiące złotych.

Czy pompa ciepła może współpracować z instalacją
fotowoltaiczną?

Pompa ciepła jest niskotemperaturowym źródłem ciepła, które zasilane jest energią
elektryczną. Ogromną zaletą tego typu urządzeń jest możliwość ich połączenia z instalacją
fotowoltaiczną. Ogólnie rzecz biorąc, pompy czerpią 75% energii z otoczenia, a pozostałe
25% to prąd. Łatwo więc wywnioskować, że połączenie ich z mikroinstalacją fotowoltaiczną
pozwala dodatkowo obniżyć koszty ogrzewania i jednocześnie zwiększyć autokonsumpcję
energii produkowanej z fotowoltaiki. W dobie drastycznie rosnących cen za prąd,
ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej, jest to połączenie idealne, dzięki
któremu można wszystkie koszty obniżyć niemal do zera.