Mój prąd 5.0

Dofinansowanie w programie Mój Prąd 5.0 – nabór wniosków 2023

22 kwietnia 2023 roku wystartowała kolejna edycja rządowego programu Mój Prąd. Jak dotąd można śmiało stwierdzić, że cieszy się on ogromnym zainteresowaniem inwestorów. Nic w tym dziwnego – zyskać można nawet do 58 tysięcy złotych dotacji. W projekcie Mój Prąd 5.0 można otrzymać dofinansowanie do fotowoltaiki, a także pomp ciepła i kolektorów słonecznych. Kto może liczyć na dotacje? Gdzie złożyć wniosek i jakie są wymogi?

Przeczytaj także:

22 kwietnia 2023 wystartował program Mój Prąd 5.0

Dokładnie tego dnia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił piątą edycję programu Mój Prąd. Już teraz wiadomo, że cieszy się ona ogromnym zainteresowaniem. Złożono już około 5 tysięcy wniosków, które nadal mogą składać w sumie trzy grupy wnioskodawców:

 • grantobiorcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy dotychczas nie skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • wnioskodawcy, którzy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy dotychczas nie skorzystali z dotacji do mikroinstalacji PV, pod warunkiem że przejdą na net-billing,
 • wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania, pod warunkiem że:
  – instalacja fotowoltaiczna została już przyłączona i opłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli do 1 lutego 2020 r.,
  – zmieniono system rozliczania wyprodukowanego prądu na net-billing,
  – do dofinansowania zgłoszone zostanie dodatkowe urządzenie z zakresu sprzętów wskazanych w regulaminie programu Mój Prąd.

Dofinansowanie do fotowoltaiki, pomp ciepła i magazynów energii

W pierwszych trzech edycjach programu Mój Prąd obejmowało tylko i wyłącznie instalacje fotowoltaiczne. Czwarta oraz piąta edycja projektu to krok w kierunku zwiększenia autokonsumpcji i magazynowania energii wyprodukowanej z fotowoltaiki. W tej edycji można skorzystać z dotacji na fotowoltaikę, magazyny energii, magazyny ciepła,  systemy zarządzania energią i pompy ciepła oraz kolektory słoneczne. Co istotne, Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa zapowiedziała, że pod koniec 2023 roku ruszy program dotacji na odnawialne źródła energii dla przedsiębiorców, który będzie finansowany ze środków unijnych i krajowych.

Dla kogo dofinansowanie w programie Mój Prąd 5.0?

Piąty nabór wniosków nadal będzie wspierał prosumentów, którzy wytwarzają energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych. Projekt organizowany przez NFOŚiGW skierowany jest do prosumentów, którzy na dzień składania wniosku posiadają przyłączoną mikroinstalację PV od mocy od 2 do 10 kWh i rozliczają się za wyprodukowany prąd w systemie net-billing.

Jaka jest wysokość dotacji z programu Mój Prąd 5.0?

Składając wniosek o dofinansowanie na panele fotowoltaiczne i inne urządzenia w ramach programu Mój Prąd 5.0 można otrzymać bardzo wysoką kwotę dofinansowania. Maksimum to 58 tys. zł. Wysokość dopłat do pomp ciepła jest taka sama, jak w podstawowym programie, czyli Czyste Powietrze 2023, czyli do:

 • pomp ciepła powietrze-powietrze wynosi do 4,4 tys. zł,
 • pomp powietrze-woda bez podwyższonej efektywności – do 12,6 tys. zł,
 • pomp powietrze-woda o podwyższonej efektywności – do 19,4 tys. zł,
 • pomp gruntowych – do 28 tys. zł,
 • kolektorów słonecznych – do 3,5 tys. zł.

Jeśli chodzi o fotowoltaikę to dopłaty wynoszą:

 • na same panele fotowoltaiczne – do 6 tys. zł,
 • na panele i komponenty – do 7 tys. zł,
 • na panele i magazyn energii – do 16 tys. zł,
 • na magazyn ciepła – do 5 tys. zł,
 • system zarządzania energią – do 3 tys. zł.

Co istotne, można otrzymać dofinansowanie do 50% kosztów instalacji. Dopłata jest udzielana na inwestycje już zakończone, a pieniądze wypłacane są w trzech miesięcy od złożenia wniosku.

Czy Mój Prąd 5.0 to ostatnia edycja tego programu?

Start nowej edycji programu Mój Prąd nie tylko ucieszył wielu inwestorów, ale zrodził także wiele pytań, a w nim – jak długo jeszcze będzie on organizowany? Otóż projekt przewidziany jest na lata 2019-2023 albo do wyczerpania środków. Piąta edycja może więc być ostatnią okazją dla potencjalnych beneficjentów na to, aby otrzymać dotacje na pompy ciepła, fotowoltaikę i inne urządzenia. Biorąc jednak pod uwagę wysokie kwoty wsparcia, można się spodziewać, że pieniądze na ten cel wyczerpią się szybciej niż zakładano.

Comments are closed.