GRANT OZE dla wspólnot i współdzielni mieszkaniowych

Grant OZE – co to jest i kto może ubiegać się o dotację do odnawialnych źródeł energii?

Grant OZE jest rządowym programem, który ma na celu wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce. Jednym z jego elementów jest możliwość ubiegania się o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Jakie są zasady przyznawania tej dotacji? Kto może skorzystać z dofinansowania?

Przeczytaj także:

Czym jest program Kawka Bis 2023

Najczęściej zadawane pytania dotyczące pomp ciepła?

Wyższe dotacje na OZE dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Wraz z dniem 1 lutego 2023 roku Ministerstwo Rozwoju i Technologii wprowadziło program Grant OZE. Przeznaczony on jest przede wszystkim dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, a także spółek prawa handlowego. Program realizowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a nabór odbywa się w formie ciągłej. Będzie on trwać do 30 czerwca 2026 roku i skorzystać z niego mogą również zarządcy nieruchomości i jednostki samorządu terytorialnego. Do tej pory z dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii i systemów HEMS/EMS mogli korzystać właściciele domów jednorodzinnych w ramach programu Mój Prąd. Od 15 grudnia 2022 r. NFOŚiGW podwyższył kwoty dotacji z 4 tys. zł na 6 tys. zł za samą fotowoltaikę a za montaż instalacji PV wraz z dodatkowymi elementami można wnioskować o nawet 26 tys. zł.

Dofinansowanie w formie refinansowania może wynieść do 50 procent kosztów przedsięwzięcia netto. Grant OZE będzie udzielany jako pomoc de mininis, jeśli inwestor prowadzi działalność gospodarczą. Ponadto, jeśli w budynku znajdują się powierzchnie użytkowe, które służą celom innym niż mieszkalne lub wykonywaniu zadań publicznych przez organy administracji publicznej, wysokość grantu OZE będzie iloczynem grantu i wskaźnika udziału powierzchni użytkowej. Budżet na dopłaty z grantu OZE ma pochodzić docelowo ze środków unijnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i wynosi ponad 448 mln zł. Początkowo granty będą prefinansowane ze środków Polskiego Funduszu Rozwoju.

Jak złożyć wniosek i kiedy będzie wypłata środków z Grant OZE?

Wniosek o Grant OZE można składać do 30 czerwca 2026 roku w BGK. Do wniosku należy dołączyć dokumentację projektową instalacji i dokumenty potwierdzające umocowanie osób podpisujących wniosek do reprezentowania przez inwestora oraz wzór podpisu złożonego na wniosku. Wszystkie wzory wniosków dostępne są na stronie BGK. Bank Gospodarstwa Krajowego wypłaci granty po poniesieniu przez inwestora wydatków, zgodnie z zakresem rzeczowym znajdującym się w dokumentach oraz po przekazaniu oświadczenia o posiadaniu gwarancji udzielonej przez wykonawcę na zrealizowane roboty budowlane i instalacyjne, które obejmą przynajmniej pięcioletnie bezawaryjny okres eksploatacji urządzeń.

Jakie są zasady przyznawania dotacji na OZE w budynkach wielorodzinnych?

Grant OZE nie może być przeznaczony na realizację prac, na które uzyskano inne wsparcie finansowe ze środków publicznych. Oznacza to, że otrzymując wcześniej dotację z programu Mój Prąd, nie będzie możliwe otrzymanie dofinansowania z grantu OZE. Ponadto ten program jest:

  • przeznaczony na refinansowanie kosztów inwestycji,
  • wyliczany w odniesieniu do kosztów netto przedsięwzięcia OZE,
  • udzielany jako pomoc publiczna, jeśli inwestor prowadzi w tym budynku działalność gospodarczą.

Dofinansowanie można przeznaczyć na zakup, montaż lub budowę nowej instalacji odnawialnego źródła energii, oraz modernizację instalacji odnawialnego źródła energii, w wyniku której zainstalowana moc instalacji wzrośnie co najmniej o 25%. Dodatkowo można wymienić jeszcze trzy inne warunki, które należy spełnić:

  • instalacja OZE będzie wytwarzać energię na potrzeby budynku będącego przedmiotem przedsięwzięcia,
  • inwestycja nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych oraz spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju.

Comments are closed.