Mój prąd 4.0 – czwarta edycja programu dofinansowania

Mój Prąd 4.0 – dotacja do fotowoltaiki i magazynów energii

Program Mój Prąd 4.0 to rozwiązanie mające na celu zachęcić właścicieli domów jednorodzinnych do inwestowania w instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii. 15 grudnia 2022 roku ruszył nabór wniosków do IV edycji programu. Przewidziano w niej dwukrotnie wyższe dofinansowanie na fotowoltaikę i do magazynów energii. Indywidualny prosument będzie mógł otrzymać od 6 do 7 tysięcy złotych dotacji do instalacji PV. Zwiększeniu ulegnie również wysokość dofinansowania do magazynów – w tym przypadku będzie to 16 tysięcy złotych, a nie 7,5 tysiąca złotych, jak to miało miejsce wcześniej.

Program Mój Prąd 4.0

Celem powstania programu Mój Prąd była zachęta do inwestowania w mikroinstalacje
fotowoltaiczne, dzięki którym gospodarstwa domowe mogą produkować własną energię
elektryczną. W 2022 roku nastąpiła zmiana i dopisano do programu możliwość pozyskania
dofinansowania na zakup magazynu energii elektrycznej i magazynu ciepła. Na dotację z
programu Mój Prąd można także liczyć w przypadku inwestycji w system zarządzania
energią, który ma optymalizować jej zużycie.
Pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznych ruszyły 30
sierpnia 2019 roku i trwały do 20 grudnia 2019 roku. Druga edycja wystartowała niespełna
miesiąc później – 13 stycznia 2020 roku, a do 30 marca były przyjmowane wyłącznie w
formie elektronicznej. Wstępnie nabór planowany był do 18 grudnia 2020 roku, ale został
zakończony 12 dni wcześniej, ponieważ skończyły się środki finansowe jakimi dysponował
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program Mój Prąd 2021
rozpoczął się 1 lipca, a zakończył się w październiku 2021. W tym przypadku powodem
także było wyczerpanie się puli pieniędzy na ten cel.
W ubiegłym roku przyjmowanie wniosków zaczęło się 15 kwietnia, po wprowadzeniu
nowego systemu rozliczeń – net-billing, który zastąpił system opustów. Wnioski w ramach
kolejnej edycji programu było można składać do 15 grudnia 2022 roku. Nabór wniosków w
ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd Część 1 Program Mój Prąd na lata 2021-2023
(MP4) trwający od dnia 15 kwietnia 2022 został przedłużony do 31 marca 2023. Oznacza to,
że jeszcze przez niespełna miesiąc można składać wnioski na dotację do fotowoltaiki i
akumulatorów do magazynowania energii.

Wyższa dotacja w programie Mój Prąd 4.0 od NFOŚiGW
w 2023

Celem wprowadzenia zmian było przede wszystkim zwiększenie autokonsumpcji energii
elektrycznej przez gospodarstwa domowe. Nie da się ukryć, że obecna sytuacja polityczna
na świecie, a w głównej mierze wojna za wschodnią granicą Polski, sprawia, że rozwój OZE
jest dobrą receptą na rosnące ceny prądu. Co istotne, wynikające ze zmiany wyższe
dofinansowanie, będzie obejmować tylko beneficjentów czwartej edycji Mój Prąd.
Beneficjenci w jeszcze trwającej edycji programu Mój Prąd 4.0 będą modli ubiegać się o
wyższe dopłaty do OZE. Zmiana dotyczy dotacji:

 •  do instalacji fotowoltaicznej – od 6 do 7 tysięcy z złotych,
 • na zakup i montaż magazynu energii elektrycznej – do 16 tysięcy złotych.

W nowej edycji programu Mój Prąd położono bardzo duży nacisk na zwiększenie
autokonsumpcji wyprodukowanej energii elektrycznej poprzez instalację magazynów energii.
Indywidualne magazyny mogą odciążyć sieć elektroenergetyczną, która nigdy nie była
przygotowana na przyjmowanie tak dużej ilości prądu z mikroinstalacji. Magazyny stabilizują
sieć, co sprawia, że zminimalizowane zostaje ryzyko jej awarii.
Co istotne, w przypadku buforów ciepła i systemów zarządzania prądem pozostaje bez
zmian zarówno dla prosumentów rozliczających się w systemie net-billing, jak i tych, którzy
zdecydowali się przejść z net-meteringu na nowy system, bez względu na to, czy wcześniej
skorzystali z dofinansowania. Warto przypomnieć, że wymienione progi dotacji w programie
są kwotami maksymalnymi. W rzeczywistości jednak wypłaty mogą być niższe, ponieważ
dotacja nie może przekraczać 50 procent kosztów kwalifikowanych.

Komu dedykowany jest program Mój Prąd 4.0 ?

Program Mój Prąd 4.0 kierowany jest do prosumentów, którzy będą rozliczać się z
wyprodukowanej energii w systemie net-billing. Skorzystać mogą także inwestorzy, którzy
rozliczają się jeszcze na zasadzie systemu opustów, czyli net-metering. W ich przypadku
istotne jest to, że dotyczy to tylko tych prosumentów, którzy nie skorzystali z dofinansowania
do mikroinstalacji fotowoltaicznej pod warunkiem przejścia na net-billing.
Warto także dodać, że wnioskodawcy składający już wcześniej wnioski w ramach programu
Mój Prąd na zakup i montaż instalacji PV będą mogli złożyć wnioski uzupełniające na
dotacje do dodatkowych elementów zwiększających autokonsumpcję energii elektrycznej,
bez konieczności wycofywania wcześniej złożonego dokumentu.
W przypadku, gdy dopłaty zostały już wypłacone, koszty kwalifikowane zostaną ponownie
przeliczone względem nowego poziomu dofinansowania. Jeśli wyjdzie, że będzie im
przysługiwać zwiększony poziom dofinansowania, zostanie im wypłacona różnica pomiędzy
otrzymaną dotacją a dotacją jaką otrzymałby wnioskodawca po zmianie poziomu
dofinansowania.

Zwiększone dofinansowanie do fotowoltaiki i magazynu
energii – jak złożyć wniosek ?

Złożenie wniosku w ramach czwartej edycji programu Mój Prąd nie jest skomplikowanym
procesem. Należy posiadać profil zaufany e-dowód. Wniosek Mój Prąd 4.0 można złożyć na
stronie www.pz.gov.pl. Przed jego wysłaniem niezbędne jest przygotowanie:

 • kopii faktury za dostawę oraz montaż instalacji fotowoltaicznej, która powinna być
  opatrzona adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”,
 • dowodu zapłaty za fakturę lub też oświadczenie o dokonanej wpłacie,
 • oświadczenia o samodzielnym montażu instalacji, ale tylko w przypadku, gdy
  mikroinstalacja była zamontowana samodzielnie przez osobą posiadającą niezbędne
  do tego celu kwalifikacje,
 • zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej, które będzie potwierdzać montaż
  licznika razem z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano.

Jeśli będą brakować jakiekolwiek dokumenty lub pojawią się w nich błędy, na e-mail
wnioskodawcy zostanie wysłana stosowna informacja. Co istotne, papierowe wnioski
składane do NFOŚiGW są automatycznie odrzucane.

Comments are closed.