Dofinansowanie KAWKA BIS POZNAŃ 2023

Program Kawka Bis 2023 - najważniejsze informacje

Wzrost kosztów ogrzewania oraz troska o zachowanie środowiska naturalnego w jak najlepszym stanie sprzyja inwestycji w pompy ciepła. Problemem dla wielu inwestorów może być jednak koszt instalacji takiego urządzenia. Z pomocą przychodzą jednak liczne dofinansowania. Dużą popularnością cieszy się program zorganizowany przez władze miasta Poznania – Kawka Bis 2023. Jako jeden z programów dotacji pomaga mieszkańcom stolicy Wielkopolski w inwestycji w energooszczędne źródło ciepła. Jakie konkretnie działania wspiera program? W jakich terminach można składać wnioski?

Przeczytaj także:

Program Kawka Bis 2023 – jakie są terminy naboru wniosków?

Kawka Bis 2023 to lokalny program organizowany przez Urząd Miasta Poznania, który wspiera inwestycje w odnawialne źródła energii do zasilania energią elektryczną i ogrzewania domów. Organizowany jest on od 2018 roku i cieszy się ogromną popularnością. W tym roku nabór wniosków rozpoczął się 2 stycznia 2023, a skończy 31 lipca 2023 roku. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym, ale warunkiem koniecznym jest złożenie kompletnego wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Ostateczny termin wykonania inwestycji i rozliczenia dotacji jest 31 października 2023 roku. Rozliczenia złożone po tym czasie nie będą już przyjmowane.

W kolejnej edycji programu Kawka Bis 2023 przewiduje się zmianę tradycyjnych systemów grzewczych, jak kopciuch, na:

  • ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie gazem lub elektryczne,
  • pompę ciepła łącznie z instalacją fotowoltaiczną lub ogrzewanie elektryczne łącznie z instalacją fotowoltaiczną,
  • pompę ciepła typu powietrze-woda lub gruntową.

Warto także zaznaczyć, ze zgodnie z uchwałą, istnieje możliwość otrzymania dotacji na trwałą likwidację podwójnych systemów grzewczych. Warunkiem jest posiadanie ogrzewania gazowego albo elektrycznego niesprawnego, które współpracuje ze źródłem ciepła na paliwo stałe.

Jaka jest kwota dofinansowania z miejskiego programu Kawka Bis 2023?

W programie Kawka Bis 2023 można uzyskać bardzo wysoką kwotę dofinansowania. Niektóre dotacje wzrosły nawet dwukrotnie. Łączna wysokość dofinansowania może wynosić do 100 procent kosztów kwalifikowanych. W przypadku wymiany kopciucha na ogrzewanie gazowe można otrzymać wsparcie w wysokości 15 tysięcy złotych. Dużym zainteresowaniem będą cieszyć się pompy ciepła, ponieważ wartość dotacji wzrosła dwukrotnie i wynosi 30 tysięcy złotych. Kwota ta może wzrosnąć do 40 tysięcy złotych, jeśli dodatkowo zainstaluje się fotowoltaikę. Na wysoką kwotę dotacji mogą również liczyć inwestorzy na wymianę pieca na ogrzewanie elektryczne z fotowoltaiką – nawet do 25 tysięcy złotych.

Kto może złożyć wniosek na dotację z programu Kawka Bis 2023 organizowanego w Poznaniu?

Korzystanie z najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz energooszczędności składania do wyboru odpowiedniego programu dotacji. W ramach wsparcia ekologicznych źródeł ciepła można przystąpić do wielu różnych programów. Warto także skorzystać z opcji, które dedykowane są mieszkańcom danych regionów. Beneficjentami nowej edycji programu Kawka Bis 2023 mogą zostać:

  • właściciele domów i mieszkań w Poznaniu,
  • wspólnoty mieszkaniowe,
  • spółdzielnie,
  • przedsiębiorcy,
  • najemcy mieszkania komunalnego od osób prywatnych i firm.

Każdy z wymienionych podmiotów może otrzymać dotację na zakup i montaż pompy ciepła oraz likwidację kopciuchów zasilanych węglem lub drewnem.

Nabór do programu Kawka Bis 2023 – jakie warunki należy spełnić?

Poznańscy inwestorzy muszą liczyć się z tym, że wykorzystanie ciepła z powietrza atmosferycznego wymaga spełnienia określonych kryteriów. Aby móc cieszyć się nowym urządzeniem i niższymi rachunkami, należy posiadać w pełni sprawne źródło węgla lub drewna, które jest obecnie eksploatowane. Poza tym nieruchomość musi mieć uregulowany stan prawny.

Wniosek o udzielenie dotacji z Kawka Bis 2023

Właścicielom kopciuchów nie pozostało już wiele czasu do podjęcia decyzji o zmianie sposobu ogrzewania. Otóż od 1 stycznia 2024 roku przewidziane są kary pieniężne w wysokości do 5 tysięcy złotych z powodu korzystania z systemów grzewczych przyczyniających się do degradacji środowiska naturalnego. Właśnie z tego względu zachęca się mieszkańców Poznania do sprawnej wymiany źródła ciepła i skorzystania z programu Kawka Bis 2023. W tym celu należy we właściwym terminie złożyć wniosek z kompletem dokumentów. Wniosek musi zawierać wszystkie informacje zgodne ze stanem faktycznym. Wymaga się, aby z jego treści wynikały możliwości określenia parametrów zużywanego paliwa. Dokument można złożyć za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), w poznańskiej siedzibie Wydziału Klimatu i Środowiska lub w formie listu. Oficjalne złożenie wniosku następuje wraz z datą jego wpłynięcia do Urzędu Miasta Poznania.

Comments are closed.